bla

Monitorizarea zonelor de picnic din județul Argeș (2013 - 2014)

Proiectul a avut ca obiective:

- păstrarea zonelor de picnic din județul Argeș curate;

- conștientizarea iubitorilor de picnic asupra efectului dăunător asupra mediului a abandonării deșeurilor în natură;

- stabilirea presiunii turistice asupra principalelor zone de picnic din județul Argeș;

- colectarea deșeurilor aruncate necorespunzător.

Proiectul s-a desfășurat în lunile de vară (iunie-august). Au fost implicați 60 de voluntari pentru monitorizare văilor Bratia, Râul Târgului și Râul Doamnei. Au fost distribuiți 2500 de saci și tot atîtea pliante.

Priectul a fost derulat în parteneriat cu ADI SERVSAL ARGEȘ cărora le mulțumim pentru UN ARGEȘ CURAT.

http://www.servsalarges.ro/index.php/voluntariat

© 2022 ATE Carpatia. All rights reserved